Image

הזמנה להגשת בקשות

להצגה בתערוכת טכנולוגיות בזיקנה


חברות וארגונים מוזמנים להציג פתרונות לטכנולוגיות מסייעות בזיקנה, שיוצגו בתערוכה ייעודית, ומספקות מענה בנושאים, כגון המרחב הביתי והקהילתי, שיקום ושימור תפקוד, מניעת הידרדרות, מטפלים, בדידות, רפואה מרחוק, ניהול טיפול ועוד.
ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 31.3.19
עלות השתתפות בתערוכה היא 3,500 ₪ + מע"מ

להגשת מועמדות
Image

הזמנה להגשת בקשות

להצגה בתערוכת שירותים בזיקנה


חברות וארגונים מוזמנים להעמיד דוכן בתערוכת שירותים בזיקנה ולהציג מענים בנושאים, כגון רפואה ותרופות, מזון, ביטוח ופיננסים, דיור, סיעוד, שיקום ועזרים, סוף חיים, פנאי, תרבות ותיירות, יעוץ, הכוונה ועוד.
ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 31.3.19
עלות השתתפות בתערוכה היא 3,500 ₪ + מע"מ

להגשת מועמדות
Image

הזמנה להגשת בקשות

לתחרות צילומים חשיפה ארוכה


צלמים, חובבי צילום והקהל הרחב מוזמנים להשתתף בתחרות צילום המספקת נקודת מבט על תוחלת החיים המתארכת בישראל. הדימויים פתוחים לפרשנות ויכולים להציג את ההזדקנות על כל היבטיה בבית, בקהילה או במוסד.
ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 31.3.19

להרשמה
להרשמה